PANDUAN PROSES PENDAFTARAN PERNIAGAAN


Pendaftaran untuk perniagaan pemilikan tunggal atau rakan kongsi di Malaysia adalah untuk warganegara atau permastautin tetap dan hendaklah berusia 18 tahun dan ke atas. Urusan pendaftaran hanya mengambil masa selama 1 jam dan anda boleh memulakan perniagaan serta-merta.
Harus diingat, perniagaan yang didaftarkan mestilah tidak menyalahi mana-mana undang-undang atau untuk tujuan yang salah di sisi undang-undang atau bertentangan dengan keselamatan negara, masyarakat umum atau moral.
 
 
 
A. Apakah Yang Perlu Dibawa?
Salinan kad pengenalan diri pemilik dan/atau rakan kongsi.
Permit, lesen, surat kelulusan atau sokongan untuk jenis perniagaan yang hendak didaftarkan contohnya Nurseri Pusat Penjagaan Kanak-Kanak (Jabatan Kebajikan Masyarakat), Tadika, Pusat Tuisyen, Sekolah / Kolej (Kementerian Pendidikan Malaysia) atau agensi-agensi berkaitan sekiranya diperlukan oleh pihak Pendaftar Peniagaan.
Wang tunai (RM60-RM100) untuk yuran pendaftaran:
Pemilikan tunggal menggunakan nama sendiri seperti dalam kad pengenalan – RM30
Pemilikan tunggal atau rakan kongsi menggunakan nama perdagangan – RM60
Pendaftaran cawangan – RM5 bagi setiap cawangan
Maklumat Perniagaan bercetak – RM10
Nama perniagaan dan aktiviti perniagaan anda.

B. Perniagaan Boleh Didaftarkan Menggunakan Nama Sendiri Atau Nama Perdagangan.
Nama perniagaan menggunakan nama sendiri seperti dalam kad pengenalan:
Contoh: Ruslan bin Mohamed, Siow Ah Thai atau, Ramasamy a/l Muthusamy
Nama perdagangan ialah nama perniagaan yang dicadangkan dan mesti mendapat kelulusan daripada Pendaftar Perniagaan.
Contoh: Kedai Dobi Mewah, Lucky Star Catering atau ABS Unggul Enterprise.
Apabila anda telah bersedia untuk mendaftarkan nama perniagaan anda, lengkapkan Borang Kelulusan Nama Perniagaan (Borang PNA.42) dengan tiga (3) cadangan nama perniagaan. Nama perniagaan akan diluluskan mengikut keutamaan dan akan dikepilkan bersama dengan Borang Pendaftaran Perniagaan Baru (Borang A) di kaunter.

C. Lengkapkan Borang Pendaftaran Perniagaan Baru (Borang A) Dengan Maklumat Berikut:
Nama Perniagaan
Tarikh mula perniagaan
Lokasi perniagaan
Alamat cawangan perniagaan (sekiranya ada)
Maklumat pemilik dan rakan kongsi
Jenis perniagaan yang dijalankan
Salinan Perjanjian Perkongsian (sekiranya ada)

D. Tandatangan Pada Borang
Setiap pemilik perniagaan dan rakan kongsi perlu menandatangani borang
yang telah dilengkapkan.

E. Hantar Borang Permohonan
Individu yang bertanggungjawab hendaklah menghantar borang permohonan
di kaunter atau melalui atas talian perkhidmatan SSM e-Lodgement di laman
web www.ssm.com.my.

F. Semakan
Perniagaan baru adalah sah untuk tempoh satu (1) tahun dan tidak melebihi lima (5) tahun untuk setiap pendaftaran.

G. Sijil Perniagaan
Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan boleh diperoleh dalam tempoh satu (1) jam daripada masa pembayaran dibuat.

H. Jika Tidak Berdaftar
Seorang individu yang menjalankan perniagaan tanpa pendaftaran telah melakukan kesalahan di bawah ROBA 1956 dan jika didapati bersalah akan didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih daripada dua (2) tahun atau kedua-duanya.
I. Lesen, Permit Dan Surat Kelulusan
Walaupun perniagaan telah didaftarkan, pemilik perniagaan bertanggungjawab untuk mendapatkan lesen, permit atau surat kelulusan daripada pihak berkuasa terlibat untuk menjalankan perniagaan tersebut.

Note:
Untuk maklumat lanjut, sila rujuk panduan secara atas talian di
http://www.ssm.com.my/en/services_registration
 

VIDEO TUTORIAL PERMOHONAN LOGO BUATAN MALAYSIA


  1. Pendaftaran Menggunakan No SSM
  2. Pendaftaran Tanpa No SSM
  3. Log Masuk
  4. Terlupa Kata Laluan
  5. Kemaskini Maklumat Pemohon (Daftar Menggunakan No SSM)
  6. Kemaskini Maklumat Pemohon (Daftar Tanpa No SSM)
  7. Kemaskini Kata Laluan
  8. Kemaskini Senarai Sijil
  9. Kemaskini Maklumat Produk