Program Latihan Keusahawanan PKS

PENGENALAN

Adalah didapati bahawa antara faktor kegagalan penyertaan bumiputera (terutamanya di peringkat mikro dan kecil) di dalam sektor ekonomi khususnya bagi sektor perdagangan dan pengedaran disebabkan oleh tahap kesediaan produk dan usahawan PKS untuk bersaing di pasaran yang lebih besar yang tidak konsisten serta lemah dari segi pengurusan, latihan dan pendedahan terhadap industri itu sendiri. Justeru, program-program pembangunan modal insan keusahawanan anjuran KPDNHEP melalui Bahagian Pembangunan Perniagaan ini akan tertumpu kepada usaha bagi tujuan mengenalpasti potensi usahawan-usahawan yang mempunyai produk keluaran PKS untuk dikembangkan ke hypermarket asing di negara ini seperti Aeon Co. Aeon Big, Lotus's, Giant dan Lulu khususnya serta saluran pasaran domestik yang lain dengan objektif “Access toretail”.
 
Bidang dan modul latihan yang akan ditawarkan adalah bersesuaian dengan menyokong kepada pelaksanaan Program Transformasi Produk dan Pengedaran Berkesan seperti berikut: 
 1. Pengurusan Produktiviti dan Kualiti Perniagaan;
 2. Pembangunan dan Pengukuhan Produk;
 3. Aplikasi Perniagaan Secara Beretika dan Berintegriti;
 4. Pengurusan ’Interpersonal Skills’; dan
 5. Transformasi Pemasaran dan Rangkaian Kerjasama.

SYARAT DAN TERMA PENYERTAAN

Penyertaan program-program pembangunan modal insan ini adalah berasaskan kriteria dan syarat seperti berikut : 
 1. Syarikat yang berdaftar sah dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Pendaftar Perniagaan/Pendaftar Syarikat);
 2. Telah berdaftar sebagai PKS KPDNHEP (keutamaan);
 3. Syarikat perlulah mempunyai produk/perkhidmatan yang sedia, baru atau bakal dilancarkan/dipasarkan; dan
 4. Keutamaan kepada usahawan-usahawan yang komited terhadap program-program keusahawanan dan pembangunan modal insan yang dilaksanakan oleh Kementerian ini.
TAKWIM LATIHAN KEUSAHAWANAN PKS 
 

VIDEO TUTORIAL PERMOHONAN LOGO BUATAN MALAYSIA


 1. Pendaftaran Menggunakan No SSM
 2. Pendaftaran Tanpa No SSM
 3. Log Masuk
 4. Terlupa Kata Laluan
 5. Kemaskini Maklumat Pemohon (Daftar Menggunakan No SSM)
 6. Kemaskini Maklumat Pemohon (Daftar Tanpa No SSM)
 7. Kemaskini Kata Laluan
 8. Kemaskini Senarai Sijil
 9. Kemaskini Maklumat Produk