Program Pembangunan Produk PKS

Pengenalan

Program Pembangunan Produk bertujuan untuk membangunkan produk yang berpotensi untuk dipromosi dan dipasarkan melalui pasar raya tempatan dan asing di dalam negara. Program ini turut membantu meningkatkan peratus (%) Stock Keeping Unit (SKU) produk Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) di dalam pasar raya besar asing di dalam negara selaras dengan Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Sektor Perdagangan Pengedaran di Malaysia (Pindaan 2010). Melalui program ini, produk-produk PKS mampu untuk bersaing dengan produk keluaran syarikat asing yang telah memasuki pasaran pasar raya tempatan dan asing di dalam negara. Selain itu, ia juga akan meningkatkan kemahiran pengusaha PKS untuk mengendali dan merancang proses pengeluaran produk bagi memenuhi permintaan pasaran yang lebih besar.

Komponen Pembangunan Produk dibahagikan kepada dua kategori iaitu:
           i.      Penjenamaan Semula Logo dan Pembungkusan (Rekabentuk dan Cetakan);
           ii.     Kajian Jangka Hayat/Ujian Makmal.


Kaedah Pelaksanaan

Program ini akan dilaksanakan secara "cost-sharing basis” di antara KPDNHEP dengan para usahawan. Kadar tanggungan yang perlu ditanggung oleh usahawan Penjenamaan Semula Logo dan Pembungkusan adalah berjumlah RM4,000.00 manakala bakinya akan dibiayai oleh Kementerian. Kajian jangka Hayat/Ujian Makmal pula adalah terbuka kepada usahawan bimbingan KPDNHEP bagi meningkatkan mutu dan ketahanan produk serta produk yang mendapat permintaan untuk dipasarkan di luar negara. 

VIDEO TUTORIAL PERMOHONAN LOGO BUATAN MALAYSIA


  1. Pendaftaran Menggunakan No SSM
  2. Pendaftaran Tanpa No SSM
  3. Log Masuk
  4. Terlupa Kata Laluan
  5. Kemaskini Maklumat Pemohon (Daftar Menggunakan No SSM)
  6. Kemaskini Maklumat Pemohon (Daftar Tanpa No SSM)
  7. Kemaskini Kata Laluan
  8. Kemaskini Senarai Sijil
  9. Kemaskini Maklumat Produk